Monday, 16 July 2007

هیجدهمین سالگرد شهادت دکتر عبدالرحمن قاسملو

کنگره ملیتهای ایران فدرال

www.iranfederal.org Democracy ● Freedom ● Pluralism
Congress of Nationalities for a Federal Iran
-----------------------------------------------------------------------------------------


هیجدهمین سالگرد شهادت دکتر عبدالرحمن قاسملو


امروز 22 تیرماه 1386 سالروز شهادت دکتر عبدالرحمن قاسملو بزرگ مرد تاریخ ایران است، که در حال مذاکره با مقامهای جمهوری اسلامی در کشور اتریش ترور گردید. دکتر قاسملو با احترام به اصل مبارزه مدنی و حل مشکلات ایران از راهها و روشهای مسالمت آمیز حاضر به مذاکره با جمهوری اسلامی گردید و نمی دانست که رژیم اسلامی یک حرکت صلح آمیز را تبدیل به کشتارگاه او و یارانش خواهد کرد.

خشونت بخشی از ماهیئت جمهوری اسلامی است که هرگز آن را رها نخواهد کرد هر چند که تظاهر به صلح طلبی و مذاکره بخشی دیگر از طبیعت رژیم برای بدام انداختن مخالفان است. رژیم اسلامی امید داشت که با قتل دکتر قاسملو و دیگر رهبران کورد، حزب دمکرات کردستان ایران و مبارزات مردم کورد دچار بحران شود ولی جریان مبارزات مردم کردستان بسیار عمیق تر از آن بود که قتل چند نفر باعث زوال آن بشود.

امروز قاسملو تبدیل به یک قهرمان شده است، اندیشه ها و مبارزات او همچنان الهام دهنده هزاران نفر است و در آینده نیز الهام بخش میلیونها نفر خواهد گردید. دکتر قاسملو اندیشمندی توانا بود، راههای مبارزه را بخوبی می شناخت و به نیروهای مخالف جمهوری اسلامی کمکهای فراوان کرد.

در زمانیکه رژیم شرایط زندگی و مبارزه را برای مبارزین دیگر ایران بسیار سخت کرده بود، او کردستان را پناهگایی مطمئن برای ایرانیان مبارز کرده بود، صدها تن از ایرانیان به کمک او و یارانش از مرگ حتمی نجات یافتند و به کشورهای اروپائی راه پیدا کردند. او رفته است ولی میراث سیاسی او برای همیشه خواهد ماند و چراغ راهنمای صدها نفر خواهد بود که امروز و فردا در راه آزادی و دمکراسی قدم برخواهند داشت.

ما اعضای کنگره ملیتهای ایران فدرال شهادت مظلومانه دکتر قاسملو را به مردم کردستان تسلیت می گوئیم و خود را در سوگواری شما شریک می دانیم.

یاد او همیشه گرامی باد.

کنگره ملیتهای ایران فدرال

No comments: